«

»

apr 11 2017

Print this Článok

4 zemské požiadavky

  1. Pôda si zasluhuje zvláštnu ústavnú ochranu. Pôda nie je voľný tovar. Pôda je národným bohatstvom.
  2. Pôda je podmienkou nášho prežitia. Zem a pôda sú spoločné životné prostredie. Preto ju možno spravovať a obhospodarovať len v súlade s prírodnou rovnováhou (ekosystémom). Na území SR nech je zakázané používanie prípravkov ohrozujúcich zdravie a prírodu, ako aj pestovanie  geneticky modifikovaných plodín.
  3. Vlastníctvo pôdy na území SR  je vyhradené občanom SR, združeniam občanov SR, ustanovizniam a štátu slovenských občanov – Slovenskej republike. Prenajatie pôdy je možné zmluvne dohodnúť len na dobu do 10  rokov (bez prolongácie). Žiadame udržať predkupné právo pre spoluvlastníkov pôdy. Žiadame urýchlene riešiť otázku potravinovej bezpečnosti SR a umožniť rozvoj rodinných gazdovstiev.
  4. Je potrebné zabezpečiť ochranu pred špekulatívnym kapitálom, pred ovládnutím rozľahlých území sústredenou mocou. Preto je potrebné stanoviť hornú hranicu rozlohy pôdy, ktorú môže vlastniť občan (fyzická osoba) – navrhujeme 300 ha a tiež stanoviť hornú hranicu, ktorú môže vlastniť združenie občanov, v závislosti na podobe združenia.

Dodatok: Žiadame, aby boli zrušené súčasné právne normy, ktoré bránia slovenským občanom pri kúpe pôdy o rozlohe nad pätinu hektára, ak nie sú podnikateľmi, ak nemajú odborné vzdelanie, určitý vek a inými obmedzeniami, ktoré znevýhodňujú tradičných gazdov a ďalších prírodných pôdohospodárov.

Ak tieto naše požiadavky nebudú včlenené do právneho systému SR, žiadame v súlade so základnými zásadami demokratického štátu, aby bolo o týchto zásadných otázkach vyhlásené všeľudové hlasovanie občanov Slovenskej republiky, teda – referendum.

Táto výzva je upraveným výstupom Zhromaždenia Gazdovskej obrody, ktoré sa konalo 11. 3. v Majcichove. Gazdovská obroda je zatiaľ 300 – členné združenie prírodných hospodárov, gazdov v príprave a gazdovaniu nápomocných, ktoré je súčasťou o.z. Rodný kruh. Petíciu za návrh na novelu ústavy, na ktorom sa zhodlo zhomaždenie Gazdovskej obrody,, podpísalo vyše 3 000 občanov SR.

Petícia za ústavnú ochranu pôdy – 4 zemské požiadavky

22.4. – Zhromaždenie za ústavnú ochranu pôdy – Bratislava – Hviezdoslavovo námestie – od 15:00 Výzva 4 ZEMSKÉ POŽIADAVKY  bude prednesená o 18.00. hodine.

FB – udalosť

Podobné články

Ochrana pôdy v Ústave SR: Slovenská pôda už nemá b... (Kokava n/Rim., RC, – slav-) Dnes, 16. 5. 2017, Národná rada Slovenskej republiky podľa návrhu skupiny poslancov vládnych strán schválila novelizác...
Deň Zeme s vybudeným vedomím a hudbou: Zhromaždeni...  Obrazové svedectvo. Snímky: Ďurino Shelly a Vidimir (4) 22.4.2017 bolo v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí v čase od 15.00 do 19.30 Zhromaž...
Tichá samovražda národa slovenského: Ako sa nestar... Nepomohli desiatky článkov a nahrávok. Nepomohli výzvy a ani nepomohlo dobre pripravené podujatie v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí – Za ústavnú...

Permanent link to this article: http://www.rodnacesta.sk/4-zemske-poziadavky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžte používať nasledujúce HTML tagy a vlastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>