Print this Stránka

Podujatia

 

šírenie vítané!

*******

1.12.17 – Žiarislav – hovory a piesne – Košice – Harmónia centrum

a

2. – 3.12.17 – Celostné vedomecké vzdelávanie – AKO  PRACOVAŤ S DEŤMI

V PREDŠKOLSKOM VEKU A S PRVÁKMI VEDOMECKÝM SPôSOBOM

Vedie ŽIARISLAV

Košice – Harmónia centrum

Na vedomecké vzdelávanie sa treba prihlásiť poslaním prihlášky na diva@ved.sk:

Prihláška doc /Prihláška pdf

a zaplatením zálohy 20,-€ (viď prihláška)

FB udalosť

****** 

16.12.2017 Slávnosť Zimného slnovratu – vo Svite v kultúrnom dome Podskalka

O podrobnostiach budeme prinášať podrobnosti

****

Pripravujeme vydanie Knihy: Žiarislav „Na Vrchárskom chodníku“

ukážka z knihy TU:

Každodenný zázrak – z pripravovanej knihy „Na vrchárskom chodníku“

****


 

Permanent link to this article: http://www.rodnacesta.sk/Podujatia