Archív kategórii: Slovania

dec 24 2016

Ľudovít Velislav Štúr o pôvodnom slovanskom duchovne

Ukážka z knihy Návrat Slovenov v duchu a slove. Videnie posvätnosti a všesvätosti sveta sa prejavuje napríklad v piesňach Slovákov – v spevavom básnictve. Jasne to videl Ľudovít Velislav Štúr, ktorý poznamenal, že „… kresťanstvo vôbec len premenilo názory a pohľad Slovanov na prírodu, ale ich (tieto názory) nevyhubilo“*138. „…To tušenie, že príroda má tiež …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://www.rodnacesta.sk/ludovit-velislav-stur-povodnom-slovanskom-duchovne

feb 06 2012

SLOVENI NEPOCHÁDZAJÚ Z INDIE SLOVEN, SLOVAN i SLOVÁK súvisia so SLOVOM

  Ž.slav odpovedá na otázku: Ďakujem, že si odpovedal na minulú otázku o Slovenstve a pohanstve v súvislosti s parafrázovaním Návratu Slovenov Cyrilom Hromníkom v jeho knihe Sloveni a Slováci, kde sú vaše korene. Je podľa teba možné, aby bol pôvod názvu Sloven dravidský?   Žiarislav. Je to tak nepravdepodobné, ako keby mal byť náš zubor potomkom amerického bizóna. Ak odhliadneme …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://www.rodnacesta.sk/RC.sloveni.nie.su.zIndie.htm

feb 01 2012

JE SLOVEN POHAN? (1.)

Cyril Hromník to povedal takmer skoro dobre, žiaľ, úplne naopak. Otázka pre Žiarislava: Cyril Hromník v knihe Sloveni a Slováci, kde sú vaše korene, na strane 25 píše, že Švický v knihe Návrat Slovenov navrhuje, „že meno Sloven, alebo Slovenstvo sa dá prekladať ako pohanstvo“. Mám doma knihu Návrat Slovenov, ale nič podobné som tam od Miroslava Švického …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://www.rodnacesta.sk/RC.otazka.pohan.htm

feb 01 2012

JE SLOVEN POHAN? (2.)

Cyril Hromník to povedal takmer skoro dobre, žiaľ, úplne naopak. Otázka pre Žiarislava: Cyril Hromník v knihe Sloveni a Slováci, kde sú vaše korene, na strane 25 píše, že Švický v knihe Návrat Slovenov navrhuje, „že meno Sloven, alebo Slovenstvo sa dá prekladať ako pohanstvo“. Mám doma knihu Návrat Slovenov, ale nič podobné som tam od Miroslava Švického …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://www.rodnacesta.sk/RC.pohanstvo.Hromnik.htm

mar 16 2011

AJ SLOVANSTVO MÁ MNOHO TVÁRÍ alebo NEVERTE KAŽDÉMU „STAROVERCOVI“

Na prelome vekov sme boli pripravení a začali sme duchovnú obrodu pôvodného duchovna, a to novodrevným spôsobom. Čoraz viac Slovákov, ale aj Čechov a Moravákov a iných príslušníkov slovanských národov, oprašuje svoje korene a s plnším vedomím sa udomácňuje vo svojej kultúre. V kultúre, z ktorej už boli takmer vykorenení. My dnes môžeme bez hanby hovoriť o obrodzujúcej sa kultúre nielen slovenskej, či inonárodnej, …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: http://www.rodnacesta.sk/RC.slovanstvo.htm