Podujatia

šírenie vítané!

26. – 28.4.19 – Pôdohospodárstvo – vedomecké vzdelávanie – S vedomeckými vsuvkami do vzdelávania detí a dospelých, napríklad – možné prepojenie pôdohospodárstva s filozofiou, dejinami, duchom, vlastivedou, prvoukou, biológiou, chémiou, atď. Budeme pracovať, rozjímať, uvažovať, aj si zahráme a zaspievame. 

Máme tu podrobný rozpis našej koncotýždňovky zameranej na pôdohospodárstvo „UROB SI SVOJ RAJ“. Popri tom všetkom, čo vnímame ako nedobré na Zemi, je možná cesta prírodného života. V čiastočnej alebo plnšej potravinovej sebestačnosti, v stave potravinovej bezpečnosti, vo vedomom prístupe k Zemi, živlom, silám, bez ktorých by nás tu nebolo, k rastlinám a živočíštvu. Nebude to len teória, ale ukážeme si na pozemku záhrad a sadu o rozlohe 1 hektára, ako možno siať a sadiť rastliny jednoročné i kríky a stromy, ako ich možno rozmnožovať, i z vlastnej škôlky, hospodáriť so zemou a vodou i tam, kde by to málokto čakal. I v strmších častiach našej svätej zeme. O to ľahšie to bude na rovinkách. Zídeme sa o pár dní. Chvála za dary z čistého zdroja. Živa! 

17.5.19 – Žiarislav – hovory a piesne – Prechodové obrady mužov, chlapcov a žien, dievčat – TRNAVA – 18.00 – Galéria Dary pre dušu, Štefánikova 5, 1. poschodie, pasáž Aurora

18.5.19 – Žiarislav – Allfest – LITOMĚŘICE – ČR – 15:30 – Atrium – koncert Žiarislav s Dobyradom,  20:30 – Žiarislav – Mužská zóna (u hradní vinotéky) – hovory – Přechodové obřady chlapců a chlapů v slovanské kultuře – tento program je otevřen i ženám

viacej na www.alfest.cz

24. – 26.5.19 – Obrady a užité vedomectvo – vedomecké vzdelávanie – A vedomectvo ako spoločenské liečiteľstvo na Zemi.

21. 23.6. 19  – Oslavy Letného Slnovratu

 ****

LETNÉ TÁBORY pre dospelých a dorastajúcich

vedie Žiarislav vo vedomeckom stredisku na Medzi

6.7. – 13.7.19 Tábor prežitia a remesiel

14.7. – 21.7.19 – Vedomecký tábor

10.8. – 17.8.19 – Umelecký tábor

17.8. Dožinková VATRA – novodrevný hudobný festiválok Na Medzi – s dožinkovou slávnosťou

18. 25.8.19 Detský tábor

zmeny možné

Trvalý odkaz: https://www.rodnacesta.sk/Podujatia