Print this Stránka

Podujatia

šírenie vítané!

udalosť na FB tu

článok:  Žiarislavova kniha Na vrchárskom chodníku vychádza s podporou čitateľov!

Stránka: NA VRCHÁRSKOM CHODNÍKU – tu nájdete ďalšie informácie

Prvý v poradí – Slávnostné uvedenie na DEVÍNE:

21.9.18 – Bratislava – Devín – sútok Moravy a Dunaja – 18:00

Uvedenie novej Žiarislavovej knihy Na vrchárskom chodníku

Ide o knihu lyrizovanej prózy s CD so zhudobnenými veršami v podobe starších aj nových piesní, ktoré sú súčasťou deja beletristicky spracovanej reportáže z novolazníckeho prostredia.
Uvedenie bude hudobne a výtvarne zaujímavé s hrou skupiny Bytosti na prírodné nástroje, ako fujara, píšťaly, bubny doby, husle, čelo… s výtvarným zákulisím novolazníckeho typu (prístrešok z plátna, kotlík, koza…). Uvedenie bude v duchu obchôdzky na koledný spôsob (ozembuchy, ľudové masky, tanec deda, veršované riekadlá, rapkáče…)

****

Plagáty k jednotlivým mestám:

Bratislava       Košice       Detva       Banská Bystrica       Žilina        Poprad      

Trenčín       Martin       Zvolen       Trnava       Nitra       Brno       Praha      

Spišská Nová Ves       Prešov

zmeny možné 

 

Permanent link to this article: https://www.rodnacesta.sk/Podujatia