Podujatia

21.3.  MIMORIADNE Zhromaždenie Gazdovskej obrody r.20 – ZRUŠENÉ

Drahí priatelia,
plánované podujatie Gazdovskej obrody sa v oznámenom čase neuskutoční v Zelenči, ale sa uskutoční Mimoriadne zhromaždenie GO Na Medzi nad Kokavou nad Rimavicou. Bude vonku, v prírodných podmienkach a výrazne menšom počte. Vzhľadom na hrozbu epidémie sme sa rozhodli, nevytvárať podmienky na šírenie vírusu takýmto rozsiahlym podujatím. Ukazuje sa však, že v tejto chvíli je Gazdovská obroda potrebná viac ako inokedy. A preto budeme vytvárať ďalšie možnosti rozvoja Gazdovskej obrody spôsobmi, ktoré vám v blízkych dňoch oznámime.
Vedomstvá o prírodnom hospodárení a potravinovej sebestačnosti budeme šíriť písaným a hovoreným slovom a budeme riešiť spôsoby akými zabezpečíme šírenie plodín a rastlín vhodných na sebestačné pestovanie. Budeme rozvíjať vytváranie hospodárskej siete Gazdovskej obrody, ktorým cieľom je pripravovať možnosti zásobovania zdravými potravinami z miestnych zdrojov aj pre ľudí, ktorí si ich nemôžu dopestovať.

V čase plánovaného Zhromaždenia sa uskutoční na vhodnom mieste stredného Slovenska v prírodnom prostredí, ktoré vám oznámime, pracovné stretnutie Gazdovskej obrody, Rodného kruhu a spriatelených spoločností, zamerané na prácu a prežitie v mimoriadnych podmienkach, ktoré budeme musieť zvládať.

zmeny možné

Trvalý odkaz: https://www.rodnacesta.sk/Podujatia