Archív kategórii: Slovania

okt 22 2018

Vyhlásenie Žiarislava k teóriám takzvaných „slovansko-árijských véd“

Toto vyhlásenie je potrebné pre jasnejšie rozlíšenie myšlienkových prúdov, ktoré možno používajú niektoré podobné označenia, pojmy alebo znaky, ale ich podstata je rôzna a nezlučiteľná. Hlavným cieľom je možnosť rozlíšenia prejavov a akosti práce tých, ktorí tieto prúdy ustanovili. Vyhlásenie považuje pisateľ za vec osobnej a spoločenskej cti a zodpovednosti. VEDOMECKÉ UČENIE sa na Slovensku …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: https://www.rodnacesta.sk/vyhlasenie-ziarislava-k-teoriam-takzvanych-slovansko-arijskych-vied

jún 19 2018

Letný Slnovrat – Najväčší sviatok Slovenov – film

Bytosti, priatelia, veľkorodina! Tuto je krátky film – obrazová obvetina Jaroslava Pavligu pred 20. veľkými Slávnostiami Letného Slnovratu. Prví zo zabezpečovacích skupín už prišli na miesto. Vo štvrtok – piatok je širšia príprava v piesňach, živloch, chystanie výpravy a obradov, s vedomeckým učením o podstate. V sobotu je hlavný deň – do nedele. Nemusíte sa …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: https://www.rodnacesta.sk/letny-slnovrat-najvacsi-sviatok-slovenov-film

jan 03 2018

Zimná púť – pre odolných chlapov!

Áno. Od piatku do nedele. Druhá polovica sečňa. 12.-14.1.18 Trasa – pravdepodobne Volovské vrchy Niektorí sa pýtali na zasvätenie mládencov, či mužov. Tuto je príležitosť. Ale – v ustrojení – v tom, čo sme si pripravili. Pisateľ sa strojí na čas výrazných mrazov tohto roku takto: Košelice, prešivanice, kožúšky Vrch tela – košeľa ľanovo-konopná  a na nej prešivanica …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: https://www.rodnacesta.sk/zimna-put-pre-odolnych-chlapov

júl 05 2017

Cyril a Metod – pohroma pôvodnej slovanskej kultúry? Sviatok, či smútok národného duchovna?

Pôsobenie Cyrila a Metoda a nasledovníkov ich učenia na území naddunajských Slovenov, označovanom dnes ako Veľká Morava, bolo vcelku kratučké. Po pár desaťročiach činnosti na sklonku 9. storočia ich stihol na chvíľku osud, aký oni sami určili predtým „pohanom“ – vyhnanie, otroctvo a nevoľníctvo. Po vyhnaní byzantských kňazov, ktorí pod krutými trestami predtým sami boli zakázali pôvodné slovanské …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: https://www.rodnacesta.sk/cyril-metod-pohroma-povodnej-slovanskej-kultury-sviatok-ci-smutok-narodneho-duchovna

dec 24 2016

Ľudovít Velislav Štúr o pôvodnom slovanskom duchovne

Ukážka z knihy Návrat Slovenov v duchu a slove. Videnie posvätnosti a všesvätosti sveta sa prejavuje napríklad v piesňach Slovákov – v spevavom básnictve. Jasne to videl Ľudovít Velislav Štúr, ktorý poznamenal, že „… kresťanstvo vôbec len premenilo názory a pohľad Slovanov na prírodu, ale ich (tieto názory) nevyhubilo“*138. „…To tušenie, že príroda má tiež …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: https://www.rodnacesta.sk/ludovit-velislav-stur-povodnom-slovanskom-duchovne

feb 06 2012

SLOVENI NEPOCHÁDZAJÚ Z INDIE SLOVEN, SLOVAN i SLOVÁK súvisia so SLOVOM

  Ž.slav odpovedá na otázku: Ďakujem, že si odpovedal na minulú otázku o Slovenstve a pohanstve v súvislosti s parafrázovaním Návratu Slovenov Cyrilom Hromníkom v jeho knihe Sloveni a Slováci, kde sú vaše korene. Je podľa teba možné, aby bol pôvod názvu Sloven dravidský?   Žiarislav. Je to tak nepravdepodobné, ako keby mal byť náš zubor potomkom amerického bizóna. Ak odhliadneme …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: https://www.rodnacesta.sk/RC.sloveni.nie.su.zIndie.htm

feb 01 2012

JE SLOVEN POHAN? (1.)

Cyril Hromník to povedal takmer skoro dobre, žiaľ, úplne naopak. Otázka pre Žiarislava: Cyril Hromník v knihe Sloveni a Slováci, kde sú vaše korene, na strane 25 píše, že Švický v knihe Návrat Slovenov navrhuje, „že meno Sloven, alebo Slovenstvo sa dá prekladať ako pohanstvo“. Mám doma knihu Návrat Slovenov, ale nič podobné som tam od Miroslava Švického …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: https://www.rodnacesta.sk/RC.otazka.pohan.htm

feb 01 2012

JE SLOVEN POHAN? (2.)

Cyril Hromník to povedal takmer skoro dobre, žiaľ, úplne naopak. Otázka pre Žiarislava: Cyril Hromník v knihe Sloveni a Slováci, kde sú vaše korene, na strane 25 píše, že Švický v knihe Návrat Slovenov navrhuje, „že meno Sloven, alebo Slovenstvo sa dá prekladať ako pohanstvo“. Mám doma knihu Návrat Slovenov, ale nič podobné som tam od Miroslava Švického …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: https://www.rodnacesta.sk/RC.pohanstvo.Hromnik.htm

mar 16 2011

AJ SLOVANSTVO MÁ MNOHO TVÁRÍ alebo NEVERTE KAŽDÉMU „STAROVERCOVI“

Na prelome vekov sme boli pripravení a začali sme duchovnú obrodu pôvodného duchovna, a to novodrevným spôsobom. Čoraz viac Slovákov, ale aj Čechov a Moravákov a iných príslušníkov slovanských národov, oprašuje svoje korene a s plnším vedomím sa udomácňuje vo svojej kultúre. V kultúre, z ktorej už boli takmer vykorenení. My dnes môžeme bez hanby hovoriť o obrodzujúcej sa kultúre nielen slovenskej, či inonárodnej, …

Chcem vedieť viac »

Permanent link to this article: https://www.rodnacesta.sk/RC.slovanstvo.htm