Print this Stránka

Gazdovská obroda

TRHOVISKO GAZDOVIA A VÝROBCOVIA     HUDOBNÍCI A INÍ UMELCI    

Táto podstránka je zameraná na sebestačné hospodárstvo a užité umenie, ktoré prináša plody nielen pre novodrevných gazdov a umelcov, ale aj pre iných. Novodrevný znamená nový, avšak vychádzajúci z pôvodných, dávnych (drevných) koreňov, v tomto prípade hospodárskych a umeleckých. A teda plody gazdovskej obrody môžu byť určené aj na predaj a na výmenu.

Gazdovská obroda je teda zameraná na podržanie a zoznámenie sa s prácou tých, ktorí nejako súvisia s pôvodným, prírodným hospodárstvom, a to v novodobých podmienkach.  Gazdovská obroda vyzdvihuje gazdovskú, i keď skromnú sebestačnosť, poukazuje na možnosť prírodného hospodárenia bez grantov, chemických postrekov a mulčovačov. A teda poukazuje na obnovu nášho spojenia s Matkou Zemou, na gazdovanie, ktoré neprináša ničenie rastlinných a živočíšnych druhov, ale naopak – dáva im útočisko. Gazdovská obroda tiež v rámci svojich možností podporuje ohrozené pôvodné rastlinné a živočíšne druhy v prospech celkového prírodného súladu.  

Gazdovské desatoro:

  1. Každý má právo gazdovať – prírodne hospodáriť.
  2. Nikto nemá právo brániť inému v prírodnom hospodárstve.
  3. Prírodné hospodárenie dbá o čistú prírodu, snaží sa do nej začleniť  a snaží sa znížiť zaťaženie prírody na najmenšiu možnú mieru.
  4. Gazdovská obroda podporuje citlivý prístup ku zvieratám a rastlinám a snaží sa zamedziť týraniu zvierat, s ohľadom na prirodzenosť chovu a prírodné zákony.
  5. Prírodné gazdovanie – hospodárenie – využíva a podporuje pestrosť rastlinných a živočíšnych druhov a snaží sa o prežitie tých, ktoré sú v danej oblasti jedinečné. S opatrnosťou  pristupuje k neovereným inváznym druhom.
  6. Obroda gazdovania podporuje prijímanie správ o stave a odbornom dianí v spoločnosti a vysielanie správ o potrebách, možnostiach a vedomstvách gazdovskej obrody.
  7. Gazdovská obroda nie je obmedzená náboženskými, politickými a inými umelými obmedzeniami.
  8. Gazdovská obroda je priateľská spoločnosť. Ako taká ale umožňuje a podporuje obranu pred tými, ktorí jej neprajú a chceli by obmedziť právo na prírodné hospodárenie.
  1. Gazdovská obroda sa snaží o vytvorenie podmienok pre vzdelávania a vytvorenie si vzťahu detí a mládeže k prírodnému hospodáreniu od útleho veku cez všetky stupne vzdelávania.
  2. Gazdovská obroda sa snaží v rámci svojich možností  o pomoc znevýhodneným, starým i nevládnym. 

PRIHLÁŠKA do Gazdovskej obrody: dotazník PDFdotazník DOC

 

Gazdovská obroda – články:

čítajte:

Gazdovská obroda bude používať pre výrobky označenie PRÍRODNÉ

– GAZDOVSKÁ OBRODA SA ZIŠLA V ZELENČI

– GAZDOVSKÁ OBRODA V OBRAZOCH – obrazové svedectvo

Búrlivý záujem o Zhromaždenie Gazdovskej Obrody Museli sme objednať veľkú sálu v ZELENČI

– Gazda zeme, gazda vody, gazda vzduchu, gazda ohňa – HOSPODÁRENIE VO SVETLÁCH ŽIVLOV

– Záznam z 5.2.16. – Gazdovská obroda na Slobodnom vysielači – TU

– …Keď vytrhali s koreňmi ovocné stromy… URODÍ SA EŠTE NAŠE OVOCIE?

ROZSIAHLA SIEŤ GAZDOV ZVÝŠI POTRAVINOVÚ BEZPEČNOSŤ

GAZDOVSKÁ OBRODA – OBNOVA PRÍRODNÉHO HOSPODÁRSTVA – Celospoločenská výzva a gazdovské desatoro

Ku zhromaždeniu a vysielaniu Gazdovskej obrody

– Farma, či gazdovstvo?

Permanent link to this article: https://www.rodnacesta.sk/gazdovska-obroda