↑ Return to Vydavateľstvo

Print this Stránka

Čaro prírody

caro-prirody_obalka1Kniha, na ktorú sa vypytujete 16 rokov.

Prvé – samizdatové vydanie v roku 1999 bolo rýchlo vypredané.

Roku 2016 ju Žiarislav upravil, rozšíril a pripravil do tlače.

Formát : orezaná A-5, mäkká väzba, počet strán 240.

Hmotnosť: 264 g

Cena: 12,- €

Jazyk: slovenský, vedomé koreňoslovie.

Spôsob: od návodu až po verše.

Obsah: Rozjímania, sústredenia, cvičenia, pohrúženia a duženia v podobe celostnej sústavy prvkov zladenia a sebaovládania.

Po úvodoch – dychové cvičenia, cvičenia a rozjímania živlov: Zem, Voda, Vzduch, Oheň, Prírodný kruh, Hora, lesy, háje, Kamene, skaly, stromy, Prijímanie živín, Tanec, hudba, kreslenie ako rozjímanie, Svetlosti a Rozjímania Cesty.

Cieľ: cesta duševno-duchovno-telesného súladu.

Zdroj: Pôvodná prírodná kultúra, súčasné vhľady, dlhodobé skúsenosti pisateľa z uskutočňovania týchto spôsobov.

V poznámkach – súvislosti s dávnymi postupmi a slovanským koreňnoslovím.

Pozor: Malý náklad – 1000 výtlačkov!

 

caro-prirody_obalka3Môžete si objednať:

napíšte na diva@ved.sk:

predmet: objednavka

meno, adresu, počet kusov, či s prianím a  podpisom pisateľa

cena 12,- € + poštovné

poštovné (platné pre SR):

1ks:

pri platbe vopred cez účet – 1,70,-€ (13,70 €)

pri platbe na dobierku – 2,50,-€ (14,50 €)

ČR: 4,30 € doporučený list + platba na český účet (16,30 €)

2ks:

pri platbe vopred cez účet – 2,40 € (26,40 €)

pri platbe na dobierku – 3,20 € (27,20 €)

ČR: 8,10 € doporučený list + platba na český účet (32,10 €)

3 a viacej kníh (alebo v kombinácii s inými dielami z našej ponuky): poštovné zdarma

ČR: poštovné pre 3 knihy = 8,10 €, 4 – 7 kníh (do 2 kg) = 12,- €, 2 – 3 kg = 13,- €

číslo účtu: 0341186560/0900 Sl. Sp. BIC: GIBASKBX,

IBAN: SK 96 0900 000 000 0341 186 560

————————————-

do ČR posielame tiež, ale poštovné si hradí objednávateľ v plnej výške aj v prípade objednávky nad 3 ks.

Podobné články

Zdravé vnímanie – Čaro prírody Ukážka z pripravovaného nového vydania knihy ČARO PRÍRODY Snímka: Ladomíra Múdry človek sa sústredí na to, čo je vhodné. Ak svojou pozornosťou ...
Kto uhádne, z akej chystanej knihy, od akého pisat... Prvému, kto odpovie správne, knihu po vydaní podarujeme. Odpoveď posielajte na: FB - www.facebook.com/ziarislav,  alebo na rodocesta@ved.sk: Živel o...
Ukážka z úvodu Žiarislavovej knihy ČARO PRÍRODY... snímka: Ďuro Shelley Rozjímania z okruhu Čaro prírody predstavujú celostný okruh na udomácnenie a preciťovanie  sa vo svete, teda v prírode. Toto ...

Permanent link to this article: https://www.rodnacesta.sk/tlaciva/caro-prirody