↑ Return to Vydavateľstvo

Print this Stránka

Na vrchárskom chodníku

PRÁVE VYCHÁDZA – 21.9.18

400 strán pútavého čítania

s maľbami a kresbamiIgra Stromku.

Na vloženom 80-minútovom hudobnom nosiči

27 piesní pisateľa, ktoré vznikali počas opisovaných dejov na hranici prírody a civilizácie.

Na pomedzí románu a reportáže vykreslený príbeh človeka, ktorý na prelome tisícročí opustil mestský život, aby – strmhlav a bez istenia – podstúpil dobrodružné hľadanie toho, po čom mnohí túžia, ale málokto sa do toho pustí. Pisateľ si nemusel vymýšľať, pretože práve takto strávil na lesnej samote, z ktorej sa už nevrátil, roky samotárskeho pustovníčenia, ale aj strhujúcich udalostí.

Spolu s hlavným hrdinom prežívame dobrodružstvá so zvieratami s  dušou – čuvačkou Borkou, ktorú dostal od očovského baču v krabici od topánok, s túlavým čuvačom Belom, čo mu trhal zvieratá, s huculským žrebcom Gorinom, s ktorým podnikal jazdy a púte, s kozou Divkou… Na stránkach, ktoré sa pred očami čitateľa menia na živé obrazy, sa mihajú aj osudy ľudí, ako napríklad príbehy mladej veterinárky Živany-bačovky, čo sa na usadlosti vyliečila, či tajomnej postavy kňažnej – Svetlušky, vystupujúcej raz ako bežný mestský človek, inokedy ako celkom iná bytosť pohybujúca sa v prostredí lesných duchovných dejov, na hranici bdelého života. Tá preniká pustovníkovi do srdca  a do snov, veď je to muž, ktorý preciťuje aj lásku. Čitateľ tu tiež narazí na rázovitého starousadlíka Dráča či na potulného inžiniera Pustoňa, ktorý sa znenazdajky zjaví s karavánou ľudí a kôz a somárom Bonifácom.

Na pozadí príbehov a dejov – tu v meravom tichu, inokedy v búrlivej víchrici duchovných zápasov – vynára sa útes postmodernej civilizácie, ktorý sa chvíľami javí ako vzdialený strašiak prírodnej rovnováhy, inokedy sa však mení na všadeprítomnú vyhňu konzumného myslenia, konania a plytvania. Pred týmto povrchným svetom sa ako na bájne lesné ostrovy slobody a čistoty utiekajú tí, čo sa s myšlienkou straty prírodného sveta nikdy nezmierili.

V knihe je CD Žiarislavových piesní

Naplánovali sme šnúru uvedení a predstavení novej knihy

Článok:

Žiarislavova kniha Na vrchárskom chodníku vychádza s podporou čitateľov!

Údaje o knihe:

ISBN: 978-80-971550-4-9

400 strán, pevná väzba,

slovenský jazyk

Rok vydania: 2018

Vydalo: Vydavateľstvo Diva – Kokava nad Rimavicou

——————————————————-

V máji prebehla úspešná zbierka na časť nákladov knihy.

Niektorí ľudia sa pýtali, ako môžu ďalej podporiť náš projekt. Uvedená kniha je zatiaľ najrozsiahlejšie knižné dielo Žiarislava a bude v ňom priložené aj CD s piesňami, ktorých texty sa ako lyrizovaná próza mihajú v dejoch príbehov. No a tu práve ešte je priestor na podporu – niektoré zhudobnené verše ešte neboli nahraté. Takže – ak niekto chce podporiť túto časť nášho projektu a umožniť tak dohrávky piesní na hudobný nosič, ktorý bude súčasťou knihy, alebo si chce ešte knihu týmto spôsobom predplatiť, môže poslať obeživo na účet Vydavateľstva Diva (IBAN: SK 96 0900 0000 0003 4118 6560, BIC: GIBASKBX,Sl.sp.) VS: 2468

*******

Tu vám prinášame súhrnné správy o knihe:

Kniha obsahuje viac ako 420 strán pútavého čítania – príbehov plných živy, ducha a prírody. Kniha je obohatená o hudobné CD – piesní s príbehom, ktoré vznikali v tej istej dobe, ako kniha.V knihe budú jedinečné maľby a kresby akademického maliara Igora Strinku.

Príbeh človeka, ktorý sa rozhodol odísť z mesta a usadiť sa v prírode. Pustovníčenie na samote je prekladané osudmi zvierat a ľudí. Na pozadí príbehov, odvíjajúcich sa v súbežných dejoch, na rozhraní medzi samotou a spoločnosťou, telom a duchom, zjavujú sa úvahy i verše zhudobnené do piesní. Tie sú aj v knihe na priloženom CD…

Predbežný redakčný náčrt obálky – s kresbou akademického maliara Igora Strinku.

O čom táto kniha je?

Knihu Na vrchárskom chodníku písal Žiarislav po častiach. Začal ju písať nedlho po tom, čo sa po roku 2 000 usadil v Stolických vrchoch. Avšak scelil a dokončil ju oveľa neskôr.

Je to príbeh o usadení sa v prírode po dlhých rokoch prežitých v meste. Spočiatku prebýval sám na dávno opustenej usadlosti. Postupne sa k nemu pridávajú zvieratá, ktorých osudy sú v knihe farbisto vykreslené. Akoby mimochodom sa v súbežných dejoch mihotajú ďalšie postavy, starousadlíci i novolazníci, blízki i vzdialení. Radosť, utrpenie, život a smrť, všetko je tu v čarovnom kole, tak, ako v samotnej prírode. Deje sa menia, ale podstata ostáva. Pravzor človeka, ktorý opustí výhody ľudskej spoločnosti, aby sa s nasadením pustovníka kráčajúceho proti prúdu boril cez úskalia a tŕnivy prírodného života, vychutnávajúc jeho krásy. Ale keďže dnes už nieto v našom pozemskom svete skutočnej divočiny a nik nemôže žiť úplne oddelený od ľudstva, aj tu naráža na civilizačné hrany a zvádza s ňou svoj mierový zápas človeka, ktorý nemá meno, číslo a ani zdravotné poistenie a doklady mu rozniesla po stráni čuvačka Borka.

I keď hlavný dejateľ tejto spisby meno nemá, akoby tým pisateľ naznačoval, že ním môže byť ktokoľvek, treba priznať, že aj keď často to tak naozaj je, nezriedka vyráža na povrch všeobecného človečenského pustovníka pisateľova osobnosť. A to hlavne vo filozofických dumách a vo veršoch, ktoré mnohí poznajú ako jeho piesne. Aj tu však stiera rozdiely. Pohybuje sa vytrvalo „na medzi“. Tak, ako často nie je jasné, kde sa končí skutočnosť telesného a začína sen duchovného, tak nie vždy je jednoznačne zreteľná hranica medzi prózou a poéziou.

Lyrizovaná próza – beletrizovaná reportáž:

Takto nejako to poznáme z poučiek o klasickej lyrizovanej próze, na ktorú je slovenskí čitateľ zvyknutý z kníh, i filmových diel. Tentoraz však nejde o literárneho hrdinu, ktorý je výplodom spisovateľa. Ľudia z redakčného okruhu považujú knihu Na vrchárskom chodníku, napriek jej umeleckému zameraniu, za čosi, ako beletrizovanú reportáž.

Ako kniha vyzerá a čo prináša?

Kniha má vyše 430 písaných strán. Pôsobivými maľbami a kresbami ju ilustruje akademický maliar Igor Strinka, ktorý sa podobne, ako aj text knihy, pohybuje na pomedzí telesného a videného.

Dielo je jedinečné aj tým, že vo vzhľadne upravenej, v poradí piatej knihe, bude priložený hudobný nosič s veršami v slovenskom koreňoslovnom jazyku, v podobe zasnených i ohnivých piesní, nasiaknutých slovenskou tradíciou i nespútaným,pohľadom, sršiacich a sálajúcich v novej tvorivosti. Verše sú spevavé a aj preto je ku knihe priložené CD s piesňami spisovateľa, ktoré nahral a naspieval sám alebo so skupinou Bytosti. Aj preto je zjavné, že na slovenskej umeleckej scéne očakávame to, čo tu ešte nebolo.

Pracovný náčrt – kresba Igora Strinku

Rozhovor o knihe:

Žiarislav dokončil novú knihu – môže vyjsť s podporou zbierky čitateľov

Ukážky z knihy:

Runa a Rumeň – ukážka z pripravovanej knihy Na vrchárskom chodníku.
Každodenný zázrak – z pripravovanej knihy „Na vrchárskom chodníku“
Pieseň zemskej živnoty

 

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: https://www.rodnacesta.sk/tlaciva/na-vrcharskom-chodniku