↑ Return to Vydavateľstvo

Print this Stránka

Na vrchárskom chodníku

Predbežný redakčný náčrt obálky – s kresbou akademického maliara Igora Strinku.

Práve dopísanú Žiarislavovu knihu „Na vrchárskom chodníku“ chystáme v našom malom horskom vydavateľstve na vydanie. V tejto chvíli ešte prebiehajú textové úpravy a maľovanie obrazovej časti.

Na Startlabe prebehla v mesiaci máj úspešná zbierka na časť nákladov knihy.

Niektorí ľudia sa pýtali, ako môžu ďalej podporiť náš projekt. Uvedená kniha je zatiaľ najrozsiahlejšie knižné dielo Žiarislava a bude v ňom priložené aj CD s piesňami, ktorých texty sa ako lyrizovaná próza mihajú v dejoch príbehov. No a tu práve ešte je priestor na podporu – niektoré zhudobnené verše ešte neboli nahraté. Takže – ak niekto chce podporiť túto časť nášho projektu a umožniť tak dohrávky piesní na hudobný nosič, ktorý bude súčasťou knihy, alebo si chce ešte knihu týmto spôsobom predplatiť, môže poslať obeživo na účet Vydavateľstva Diva (IBAN: SK 96 0900 0000 0003 4118 6560, BIC: GIBASKBX,Sl.sp.) VS: 2468

A napíšte nám imelo na diva@ved.sk, predmet PODPORA KNIHY – kde napíšete, koľko ste poslali, či chcete za podporu poslať knihu (poprípade koľko kníh) – minimálna hodnota je 20,- €, keďže kniha so zaslaním lacnejšia nebude. Ak chcete iba podporiť dielo a nechcete ho po vydaní zaslať, tak nám to napíšte. A napíšte adresu.

Tu sú odmeny, ktoré boli na Startlabe, takže ak chcete nejakú s pripravených odmien, napíšte nám to: