↑ Return to Vydavateľstvo

Print this Stránka

Na vrchárskom chodníku

Predbežný redakčný náčrt obálky – s kresbou akademického maliara Igora Strinku.

Práve dopísanú Žiarislavovu knihu „Na vrchárskom chodníku“ chystáme v našom malom horskom vydavateľstve na vydanie.

Založili sme zbierku na jej vydanie, každý, kto ju podporí, môže si vybrať z ponúkaných odmien (v ľavom stlpci), jak novú knihu, tak aj z ďalších Žiarislavových diel.

Tu sú podrobnosti k zbierke:

STARTLAB: Žiarislav – Na vrchárskom chodníku – kniha s CD

Tu je rozhovor, v ktorom nájdete podrobnosti:

Žiarislav dokončil novú knihu – môže vyjsť s podporou zbierky čitateľov

Tu vám prinášame súhrnné správy o knihe:

Kniha obsahuje viac ako 420 strán pútavého čítania – príbehov plných živy, ducha a prírody. Kniha je obohatená o hudobné CD – piesní s príbehom, ktoré vznikali v tej istej dobe, ako kniha.V knihe budú jedinečné maľby a kresby akademického maliara Igora Strinku.

Príbeh človeka, ktorý sa rozhodol odísť z mesta a usadiť sa v prírode. Pustovníčenie na samote je prekladané osudmi zvierat a ľudí. Na pozadí príbehov, odvíjajúcich sa v súbežných dejoch, na rozhraní medzi samotou a spoločnosťou, telom a duchom, zjavujú sa úvahy i verše zhudobnené do piesní. Tie sú aj v knihe na priloženom CD…

O čom táto kniha je?

Knihu Na vrchárskom chodníku písal Žiarislav po častiach. Začal ju písať nedlho po tom, čo sa po roku 2 000 usadil v Stolických vrchoch. Avšak scelil a dokončil ju oveľa neskôr.

Je to príbeh o usadení sa v prírode po dlhých rokoch prežitých v meste. Spočiatku prebýval sám na dávno opustenej usadlosti. Postupne sa k nemu pridávajú zvieratá, ktorých osudy sú v knihe farbisto vykreslené. Akoby mimochodom sa v súbežných dejoch mihotajú ďalšie postavy, starousadlíci i novolazníci, blízki i vzdialení. Radosť, utrpenie, život a smrť, všetko je tu v čarovnom kole, tak, ako v samotnej prírode. Deje sa menia, ale podstata ostáva. Pravzor človeka, ktorý opustí výhody ľudskej spoločnosti, aby sa s nasadením pustovníka kráčajúceho proti prúdu boril cez úskalia a tŕnivy prírodného života, vychutnávajúc jeho krásy. Ale keďže dnes už nieto v našom pozemskom svete skutočnej divočiny a nik nemôže žiť úplne oddelený od ľudstva, aj tu naráža na civilizačné hrany a zvádza s ňou svoj mierový zápas človeka, ktorý nemá meno, číslo a ani zdravotné poistenie a doklady mu rozniesla po stráni čuvačka Borka.

I keď hlavný dejateľ tejto spisby meno nemá, akoby tým pisateľ naznačoval, že ním môže byť ktokoľvek, treba priznať, že aj keď často to tak naozaj je, nezriedka vyráža na povrch všeobecného človečenského pustovníka pisateľova osobnosť. A to hlavne vo filozofických dumách a vo veršoch, ktoré mnohí poznajú ako jeho piesne. Aj tu však stiera rozdiely. Pohybuje sa vytrvalo „na medzi“. Tak, ako často nie je jasné, kde sa končí skutočnosť telesného a začína sen duchovného, tak nie vždy je jednoznačne zreteľná hranica medzi prózou a poéziou.

Lyrizovaná próza – beletrizovaná reportáž:

Takto nejako to poznáme z poučiek o klasickej lyrizovanej próze, na ktorú je slovenskí čitateľ zvyknutý z kníh, i filmových diel. Tentoraz však nejde o literárneho hrdinu, ktorý je výplodom spisovateľa. Ľudia z redakčného okruhu považujú knihu Na vrchárskom chodníku, napriek jej umeleckému zameraniu, za čosi, ako beletrizovanú reportáž.

Ako kniha vyzerá a čo prináša?

Kniha má vyše 430 písaných strán. Pôsobivými maľbami a kresbami ju ilustruje akademický maliar Igor Strinka, ktorý sa podobne, ako aj text knihy, pohybuje na pomedzí telesného a videného.

Dielo je jedinečné aj tým, že vo vzhľadne upravenej, v poradí piatej knihe, bude priložený hudobný nosič s veršami v slovenskom koreňoslovnom jazyku, v podobe zasnených i ohnivých piesní, nasiaknutých slovenskou tradíciou i nespútaným,pohľadom, sršiacich a sálajúcich v novej tvorivosti. Verše sú spevavé a aj preto je ku knihe priložené CD s piesňami spisovateľa, ktoré nahral a naspieval sám alebo so skupinou Bytosti. Aj preto je zjavné, že na slovenskej umeleckej scéne očakávame to, čo tu ešte nebolo.

Pracovný náčrt – kresba Igora Strinku

Ukážka z knihy:

Runa a Rumeň – ukážka z pripravovanej knihy Na vrchárskom chodníku.

Každodenný zázrak – z pripravovanej knihy „Na vrchárskom chodníku“

Pieseň zemskej živnoty

 

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: https://www.rodnacesta.sk/tlaciva/na-vrcharskom-chodniku