«

»

máj 05 2014

Print this Článok

Aktivity na ochranu pôdy môžu priniesť ovocie: NÁRODNÁ RADA BUDE RIEŠIŤ PÔDU

pod_velkym_stromom_zvon.jpg

13.5. 2014 parlament prerokuje na svojom riadnom zasadnutí vládny návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskej pôdy.

Tu majú poslanci a výbory poslednú možnosť predkladať pozmeňovacie návrhy tohto zákona, a pozitívne ovplyvniť, čo sa v najbližších rokoch udeje s našou pôdou.

Výsledok mozaiky rôznych občianských aktivít na ochranu našej poľnohospodárskej pôdy, ako koncert „Za záchranu Zeme“, zbieranie podpisov na petície či výzvy za ochranu pôdy, či vzájomná komunikácia občianskych združení s poľnohospodármi pri hľadaní správneho znenia zákona, prinášajú ovocie. Všetka tá úprimná snaha bežných ľudí, nezostať k tejto vážnej otázke ľahostajný, vytvára prostredie, v ktorom sú poslanci ochotní načúvať rozumným pripomienkam.

To, že sústredený tlak občanov z viacerých strán má svoj význam, nám ukazuje aj vládny návrh zákona, kde pribudla podmienka, že nadobúdateľom poľnohospodárskej pôdy môže byť len osoba s trvalým pobytom alebo sídlom na území SR minimálne 10 rokov. Ešte začiatkom apríla takáto požiadavka v zákone nebola. Preto musíme naďalej odvážne prejavovať svoj zámer pôdu chrániť.

Skupina občianskych združení v najbližších dňoch osloví s dôkladne pripravenými pripomienkami k ústavnému návrhu vybraných poslancov zo SMERu, SaS, KDH, SDKÚ či OĽaNO a pokúsi sa získať ich podporu pre potrebné zmeny.

Hlavným zámerom týchto pripomienok je dlhodobo zabrániť rozpredaju a úbytku poľnohospodárskej pôdy. Kľúčové je dosiahnuť, aby sa novonadobudnutá pôda nemohla v blízkej budúcnosti preklasifikovať z poľnohospodárskeho pozemku napr. na stavebný a následne predať investorom. Žiadané obmedzenie vlastníctva poľnohospodárskej pôdy v max výmere do 300 ha by zabránilo prílišnej koncentrácii pozemkového vlastníctva, ktoré prehlbuje sociálnu nerovnosť so všetkými geopolitickými dôsledkami. Ďalšou prioritou navrhovaných úprav zákona je neblokovať zákonom vznik malých fariem rodinného typu, ktoré zabezpečia potrebnú biodiverzitu a trvalú udržateľnosť poľnohospodárstva. Výroba kvalitných potravín nemožná v konvenčnom monokultúrnom poľnohospodárení a znižovanie vysokej nezamestnanosti na vidieku, vyplývajúce zo samozásobovacieho hospodárenia, by boli vítaným prínosom.

Samozrejme ozývajú sa hlasy o obmedzovaní práv vlastníkov, ale veríme, že každý občan si uvedomuje, že chránenie záujmov nás všetkých a záujmov nasledujúcich generácií, ale hlavne chránenie záujmov Zeme, je hodné obmedzenia krátkodobých finančných motivácií zopár nevedomých občanov.

Neváhajte všade tam, kde na o budete mať príležitosť pomôcť, odvážne pozdvihnúť svoj hlas za ochranu pôdy, odmenou vám bude čisté svedomie. A možno správnym naladením ovplyvníme našich zákonodarcov k múdrym rozhodnutiam.

Podobné články:

VÝZVA NA ZÁCHRANU SLOVENSKEJ ZEME
viacej článkov k pôde TU

Zdroj: Ved.sk

Podobné články

PREDNÁŠKA GAJDOŠA VELESLAVA VELESLAV z Príbeliec.  V sobotu 22. 12. 18. popoludní prednáša na oslavách Zimného Slnovratu vo Svite aj Veleslav: Gajdy - nástroj čarovný. Gajdoš...
Skupina Strigôň – novinka na Zimnom Slnovrat... Začiatky nášho zoskupenia môžeme datovať do decembra 2015, kedy Michal Jankuliak a Kristián Žilinec začali spolu hrať covery z hry The Witcher 3: Wild...
Zvestovanie Na vrchárskom chodníku s obradom rovno... Výrez z maľby Igra Stromku - z knihy Na vrchárskom chodníku. Čo bude v hájiku postmoderných sochárskych diel na devínskom sútoku v piatok 21. 9. (18...

Permanent link to this article: https://www.rodnacesta.sk/RC.poda.predaj4.zmeny.htm

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžte používať nasledujúce HTML tagy a vlastnosti: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>